Czy ewolucja wśród ludzi następuje tak samo dla wszystkich?
Kto jest gotowy na kontakt z Cywilizacjami Pozaziemskimi?
Gwiezdna Ambasada wszystko uprościła.
Dała możliwość odpowiedzi na wiele naszych pytań.

Pozwala nam na kontakt z innymi Cywilizacjami.
Chcemy by więcej osób miało tę samą możliwość.

 

Gwiezdna Ambasada jest miejscem zawieszonym w kosmicznej przestrzeni energoinformacyjnej na dalekiej orbicie Ziemi – przeznaczonym do spotkań ludzkości z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskich.

Miejsce to służy nawiązywaniu konstruktywnego dialogu, wymiany informacji, nauce i rozwojowi ludzkości, oraz indywidualnemu rozwojowi i kontaktom poszczególnych osób odwiedzających to miejsce.

Jak wejść do Gwiezdnej Ambasady

Każdy kto ma dobre intencje oraz potrzebne zdolności – może w każdej chwili uzyskać dostęp do Gwiezdnej Ambasady. Jest ona dostępna dla każdego kto pragnie nawiązywać konstruktywne kontakty.

Gwiezdna Ambasada chroniona jest świetlistym polem siłowym, które jest dla osób o negatywnych intencjach oślepiająco jasne i nieprzeniknione.
W ten sposób Gwiezdna Ambasada jest miejscem gdzie jedynie da się przebywać jeśli intencje istoty są dobre i mają służyć rozwojowi opartem na zasadzie wzajemnego poszanowania.

Kluczem ułatwiającym dostęp do Gwiezdnej Ambasady jest specjalnie przygotowane nagranie medytacyjne, zawierające sekwencje częstotliwości energetycznych będących pomocą w rozpoczęciu przygody i gwiezdnych eksploracji.

Zyskaj dostęp do nagrania już teraz!