Status
Wymaga Budowy
Koszt w zasobach
USD2000
Budowa

W tym miejscu pojawią się niebawem polecane książki, recenzje książek o tematyce związanej z Gwiezną Ambasadą etc.