Status
Wymaga Budowy
Koszt w zasobach
USD3000
Budowa

Twoja aktualna ilość zasobów to:

Sala na której ścianie znajdują się złote tablice kodeksu, zawierające zasady szlachetnego postępowania będące przedmiotem kontemplacji oraz kodeksem postępowania i inspiracją dla wszystkich członków Gwiezdnej Ambasady.
Miejsce to sprzyja świadomości wartości i inspirujących zasad jakimi warto kierować się pragnąć zostać Gwiezdnym Dyplomatą lub Podróżnikiem.