Status
Wymaga Budowy
Koszt w zasobach
USD2000
Budowa

Tu znajdą się informacj i materiały na temat Arkturian.
Work in progress… 🙂